ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ? ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ?

ਗਲਤ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋਅ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋਅ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ।

ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟਦਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 120/80 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ,ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ , ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੈਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਓਹ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 117/77 ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 120/85 ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਉਮਰ 19 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 120/79 ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 120/79 ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 123/82 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 128/85 ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ 130/86 ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਕੰਟਰੋਲ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਖਾਓ ।

ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਓ ।

ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ।

ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡੋ ।

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਵੋ ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਓ ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।

ਧੰਨਵਾਦ